Magyar Élettani társaság (MÉT)
86. Vándorgyűlése
és a Magyar Mikrocirkulációs
és Vaszkuláris Biológiai Társaság
2024. évi konferenciája

2024. május 29 - 31, Debreceni Egyetem, Élettudományi Központ

Köszöntő Absztraktok Programfüzet

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Tagtársak, kedves Kollégák!

Örömmel értesítünk minden tagtársat és érdeklődő kollégát, hogy a Magyar Élettani Társaság (MÉT), a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság (MMVBT) szervezésében Debrecenben rendezzük meg a MÉT 86. vándorgyűlését, amely az elméleti orvostudományok egyik legfontosabb hazai seregszemléje.

A MÉT vándorgyűlések hagyományát követve, a tudományos program kialakításakor szem előtt tartjuk, hogy ez alkalommal is teret kapjon az élettani irányultságú kutatások teljes spektruma. A konferencia fő célja a fiziológiás szabályozó mechanizmusok és a kóros folyamatok megértése, visszafordítási lehetőségeinek feltárása, a sejt- és molekuláris élettani, molekuláris biológiai, immunológiai, a mikrokeringési kutatások, valamint transzlációs kutatások legújabb eredményeinek bemutatása.

A szervezők nevében őszintén reméljük, hogy a Vándorgyűlés résztvevőinek aktív közreműködésével színvonalas, emlékezetes és nem utolsó sorban kellemes összejövetelen láthatjuk vendégül az érdeklődő kutatókat, oktatókat, hallgatókat Debrecenben.

Magyar János
a 86. MÉT Vándorgyűlés elnöke

Hol?

Debreceni Egyetem, Élettudományi Központ,
Debrecen

Mikor?

Szerda - péntek
2024. május 29 - 31.

Helyszín

Helyszín információk és galéria

Debreceni Egyetem térkép

Térkép letölthető formátumban

Debreceni Egyetem, Élettudományi Központ, Debrecen

Az Élettudományi Központ és Könyvtár két épülettömbbe kapott elhelyezést. A Központ épülete a nagyobb, tömege kelet-nyugat irányban húzódik, harántirányban öt épületszárnnyal tagolva. Ez az épülettömb szimmetrikus elrendezésű, amit a könyvtár épületének aszimmetrikus elhelyezése ellensúlyoz. A könyvtár épülete – bár ugyanolyan magas – alapterületét tekintve sokkal kisebb, hangsúlyát a rá szerkesztett, szoborszerű kapuzat növeli meg, ami a ligeten átfutó középtengely fölött ível át.

Élettudományi Központ helyszínrajz

Alaprajz letölthető formátumban

Tudományos program

Plenáris terem (F015)

Szekció terem (F003)

Szekció terem (F008)

MÉT elnökségi és vezetőségi ülés

Magyar Élettani Alapítvány kuratóriumának az ülése

Megnyitó és Nyitóelőadás

Plenáris nyitóelőadás

Balla József: Hem/hemoglobin stressz és adaptációs mechanizmusok érbetegségekben (40'+5')

Előadások I.

Magyar János

Dézsi László: LNP-mRNS vakcinák pszeudoallergiás és proinflammatorikus hatásainak vizsgálata sertés hiperszenzitivitási modellben
Szénási Gábor: A diszulfiram jelentősen csökkenti az akut ischemiás vesekárosodást egérben
Dágó Ágnes: Human foetal pancreatic ducts and ductal organoids: new approaches for studying bicarbonate secretion
Kelemen Kornélia (Roche): Újdonságok a Roche Molekuláris és Szekvenálási megoldásaiban

szünet

S1

Stressz és hangulatzavarok: állatkísérletektől az emberig

Gaszner Balázs

Bagdy György: A vér-agy gát kiemelt szerepe a depresszió gyulladáshoz köthető kialakulásában: állatkísérletek és humán eredmények szintézise
Szemán-Nagy Anita: Nemi különbségek a depresszió szűrésében és pszichoterápiájában
Bagosi Zsolt: A corticotropin-felszabadító hormon (CRH) dualista és agyrégió-specifikus hatásai a klasszikus neurotranszmitterek felszabadulására
Pytel Bence: A CRH peptid család szerepe a Parkinson-kórhoz társuló hangulatzavarokban
Csabai Dávid: Major depressziós betegek, és krónikus stressznek kitett patkányok agyi régióinak ultrastrukturális vizsgálata
Kormos Viktória: A TRPA1 ioncsatornák szerepének vizsgálata stresszadaptációs zavarokban. Szekció: Stressz és hangulatzavarok: állatkísérletektől az emberig

S2

Ifjúsági szekció

Hunyady László, Enyedi Balázs

Balla Helga: A Rho-Rho kináz (ROCK) jelátviteli útvonal szerepe egér húgyhólyag simaizomban
Csemer Andrea: A Piezo1 csatornák farmakológiai aktivációja fokozza az NMDA-receptorokon keresztül az asztrocita-neuron kommunikációt egér neokortexben
Kemecsei Éva: Nyirokerek Szerepének Vizsgálata Autoimmun Arthritis Egérmodelljében
Konkoly János: A centrális tranziens receptor potenciál ankyrin 1 (TRPA1) ioncsatornák befolyásolhatják a kondicionált félelemválasz kioltását a poszttraumás stressz betegség (PTSD) egér modelljében
Orsós István: A Piezo1 mechanoreceptor aktiválása csökkenti az adipocyta irányú differenciálódást endocrin orbitopathiás betegek orbita fibroblastjaiban
Somogyi Petra: Kísérletesen kiváltott stroke következményei a légzőrendszerben: különbségek a globális és a fokális agyi iszkémia között

S3

Ifjúsági poszter

Bari Ferenc, Enyedi Balázs

Nyitófogadás

Debreceni Egyetem Aulájában (1.em) - Főépület

Plenáris terem (F015)

Szekció terem (F003)

Szekció terem (F008)

S4

Ioncsatornák, iontranszporterek

Hajdu Péter Béla

Hajdu Péter: Ioncsatornák: a tintahal axontól a cryo-EM-ig (20'+5')
Korpos Éva: A Hv1 proton csatorna szerepe a tumor asszociált mieloid szuppresszor sejtekben
Bartók Ádám: A TRPM2 csatorna szerepe a testhőmérséklet szabályozásában
Pergel Enikő: Az Ndfip1 ubikvitin ligáz adaptor fehérje és a TRESK csatorna közötti interakció vizsgálata
Pethő Zoltán: Orai1 ioncsatornák jelentősége a pankreatikus csillagsejtek kollagén szekréciójában

S9

Fogorvostudományi kutatások élettani vonatkozásai I.

Kerémi Beáta, Nagy Ákos

Gacsályi Zsófia: EZH2 inhibítor, trichostatin A és 5-azacytidine kombinált kezelésének hatása pulpa eredetű őssejtek oszteogén irányú differenciációjára
Kádár Kristóf: Ca2+-transzportfolyamatok vizsgálata polarizáltan növesztett zománcepithel sejteken
Marincsák Rita: Mechanoszenzitív kalcium-csatornák vizsgálata odontoblasztszerű sejteken
Szentpéteri Szófia: Interleukin 1 és Toll- like receptor 4 gének single nucleotid polimorfirmusainak, valamint mikrobiológiai vizsgálat által kimutatott baktériumok szerepének vizsgálata gyógyszer okozta állcsontnekrózisban
Boda Róbert: β-trikalcium-foszfáttal módosított, polivinil-alkohol/kitozán szálas hálót (BTCP-AE-FM) tartalmazó aerogél előállítása elektrospinning technológiával és felhasználása a csontregenerációban
Rajnics Zsolt: Navigált gyökércsatorna preparálás során fellépő hőmérséklet-változások in vitro vizsgálata különböző paraméterek alapján

szünet

S5

Az izomműködés szabályozása

Keller Pintér Anikó

Málnási-Csizmadia András: Miozin célpontú gyógyszerjelölt ischaemiás stroke utáni reperfúzió okozta agyszövetkárosodás kivédésére
Tóth E. Melinda: A testmozgás nem-függő hatásai a kognitív funkciókra és az izom-agy kommunikációban szerepet játszó gének expressziójára
Lontay Beáta: A Smoothelin-szerű fehérje 1 szabályozza a vázizomzat fejlődését és metabolikus átalakulását hyperthyreosisban
Sztretye Mónika: Új aspektusok a vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálatában egészséges és kóros körülmények között
Szentandrássyné Gönczi Mónika: A citoszkeletális szeptin 7 fehérje kifejeződésének és a Mef2d transzkripciós faktor dinamikájának hatása a miogén differenciálódásra
Keller-Pintér Anikó: A syndecan-4 proteoglikán összetett szerepe vázizomban
Bíró Eduárd: Az intracelluláris mintázatfelismerő Nod-like receptorok vizsgálata vázizom sejtekben

S10

Fogorvostudományi kutatások élettani vonatkozásai II.

Vág János, Tar Ildikó

Molnár Eszter: A mikrocirkuláció gyógyulásának vizsgálata új xenogén grafttal történő ínyrecesszió fedést követően
Kalló Gergő: A nyál kémiai barrierének változása szájüregi daganatokban
Lohinai Zsolt: A fogágybetegségre való hajlam a baktériumokkal szembeni gyenge veleszületett immunitáshoz kapcsolódik
Turzó Kinga: Dekontamináló anyagok, fluoridot tartalmazó prevenciós oldatok és energiaitalok hatása a titán implantátumok biointegrációs tulajdonságaira
Szalai Eszter Ágnes: Újdonságok a halitózis kutatásban
Vámos Orsolya: Hagyományos és alternatív nikotintermékek szájüregi hatásai
Hrubi Edit: BMP 2/7 heterodimer fehérjét expresszáló DPSC sejtvonal létrehozása és oszteogén irányú differenciációjának vizsgálata

ebéd

S6

Poszter szekció

S7

Onko-kardiológia

Sárközy Márta, Varga Zoltán

Varga V. Zoltán: Kardioonkológiai és onkokardiológiai betegségek molekuláris mechanizmusa, valamint terápiás és diagnosztikus célú vizsgálata
Sárközy Márta: A preimplantációs faktor hatásainak a vizsgálata radiogén szívkárosodásban patkány modellben
Czuriga Dániel: A gyógyszeres kardioprotekció szerepe doxorubicin kardiomiopátia kisállat modelljében
Drobni Zsófia: Az immunellenőrzőpont-gátló onkológiai terápiák kardiovaszkuláris mellékhatásai
Peter Pokreisz: Development of spontaneous multifocal metastatic mammary tumors induces cardiac dysfunction in mice
Christopher Dostal: Evidence for cardiomyocyte dysfunction in cancer-induced cachexia in mice

S11

A Zoomer generáció gyakorlati oktatása,

Gálosi Rita, Mikó–Baráth Eszter

Dobos Ildikó: Élettan gyakorlati oktatás a Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karán. Tapasztalatok, problémák egy gyakorlatvezető szemszögéből
Gálosi Rita: Hogyan alapozzuk meg a bizonyítékon alapuló orvoslást? Az orvosi gyakorlat és az élettani gyakorlatok Pécsett
Oláh Attila: Gyakorlatias szempontok az élettan gyakorlatokhoz - A debreceni tapasztalatok
Kiss Levente: Quo vadis Physiologia? Nemzetközi trendek az alaptudományok gyakorlati oktatásában
Tóth István: Az élettani gyakorlatok jövője: klasszikus élettani kísérletektől a skillekig
Mikó-Baráth Eszter: Kerekasztalbeszélgetés az előadások és irányított kérdések alapján

szünet

S8

Molekuláris mechanizmusok gyulladásban: endogén ligandok és gázmediátorok

Garami András, Nagy István

Nagy István: Burn injury-associated pain: Novel algogenic molecules and mechanisms
Enyedi Balázs: A szövetsérülés gyulladást eredményező mechanizmusai
Pozsgai Gábor: A poliszulfidok összetett hatása gyulladásos folyamatokra
Kiss Lóránd: The effects of organosulfur molecules on the severity of acute pancreatitis
Rutai Attila, Boros Mihály: Metán szepszisben, mikrokeringési-mitokondriális következmények
Garami András: Makrofág migráció inhibitor faktor szepszisben

Előadások II.

Szentandrássy Norbert

Szeri Flóra: Mineralizációs faktorok a keringésben; egerek és emberek
Tóth Andrea: A Daprodustat fokozza a lágyszöveti kalcifikációt a HIF-1 útvonal és az ER stress interakcióján keresztül
Jeney Viktória: A hipoxia-indukált faktor 1 (HIF-1) útvonal aktivációja fokozza az érfali és aortabillentyű kalcifikációt krónikus veseelégtelenségben
Balogh Enikő: Cink hatása mesenchymális őssejtek oszteogén irányú differenciálódására
Ella Krisztina: Az időben korlátozott táplálékfelvétel kompenzálja a magas zsírtartalmú étkezés gyulladásra gyakorolt negatív hatását K/BxN szérum transzfer arthritis modellben

S12

Modulált elektro-hiperthermia

Hamar Péter

Hamar Péter: Az onkotemia helyzete a rákos betegségek adjuváns kezelésében (The position of oncothermia in the adjuvant treatment of malignant diseases)
Schvarcz Csaba András: H19 hosszú nem-kódoló RNS szerepe hipertermia és methotrexate kezelés közötti szinergizmusban tripla negatív emlőrák modellben
Kenan Aloss: Ivermectin enhances the efficacy of modulated electro-hyperthermia in a triple-negative breast cancer mouse model
Bokhari Syeda Mahak Zahra: Hypoxic and angiogenic response to repeated modulated electro-hyperthermia in murine triple-negative breast cancer
Pedro Henrique Leroy Viana: Reviving hormonal signaling: mEHT-Driven progesterone receptor re-expression in triple-negative breast cancer mouse model and antiprogestin potentiation for targeted breast cancer treatment

MÉT közgyűlés + díjak átadása

MMVBT közgyűlés

Gálavacsora

Debreceni Egyetem díszudvarán

Szekció terem (F003)

Szekció terem (F008)

S13

A gliasejtek patofiziológiája I. A glia szerepe neurológiai betegségek patogenezisében

Pál Balázs, Benkő Szilvia

Dénes Ádám: Gyulladás és mikrogliális mechanizmusok a neuronális és vaszkuláris folyamatok szabályozásában (35'+5')
Péter Márton: Asztrogliák szerepe a lassú hullámú alvás és a memória kialakulásában (15'+5')
Wilhelm Imola: Inflammaszóma-aktiváció a perimetasztatikus asztrocitákban (15'+5')
Tyler Teadora: A striatum sejttípusai és génexpressziós eltérései skizofréniában (15'+5')
Pál Balázs: Az egér nucleus pedunculopontinus asztrociták túlingerlésének in vivo következményei (15'+5')

S16

Bemutatkoznak a I. díjas TDK hallgatók

Bari Ferenc, Enyedi Balázs

Debreczeni Dorina: A humán TRESK iCtr módosításai hatnak a csatorna expresszióra és aktivitásra
Bitay Gergő: Akciós potenciál alternánsok vizsgálata humán szívelégtelenségben
Mohácsi Gábor: A krónikus tesztoszteron szupplementáció következtében fellépő szív repolarizációs és celluláris elektrofiziológiai eltérések vizsgálata nagyállat modellben
Gál Zsuzsanna Tamara: A purinerg P2Y receptorcsalád szerepe a perifériás kemoreceptor működésben
Simon Dávid Vince: A Hemokinin-1 szerepének vizsgálata időskori motoros koordináció és izomerő romlásban
Vendl Bernadett: Az időben korlátozott táplálékfelvétel mérsékli a magas zsírtartalmú étkezés proinflammatorikus hatásait
Tóth Titusz: A metilglioxál által indukált neuroinflammáció sejt- és nemfüggő mechanizmusai
Gárdos Bíbor: Anyatej oligoszacharidok protektív hatásának vizsgálata bakteriális endotoxinnal indukált lázválaszban
Kurtán Kitti: Különböző variánsú SARS-CoV-2 tüskefehérjék ACE2 receptorral való kölcsönhatásának vizsgálata

szünet

szünet

S14

A gliasejtek patofiziológiája II. gliasejtek szerepe neuroinflammatorikus és neurovascularis folyamatokban

Benkő Szilvia, Pál Balázs

Deli Mária: Gliasejtek a vér-agy gátban és neuroinflammációban (35'+5')
Menyhárt Ákos: Neurotoxikus asztrocita duzzadás az iszkémiás stroke akut fázisában (15'+5')
Benkő Szilvia: Nod-like receptorok a különböző makrofág alpopulációkban, különös tekintettel a neuroinflammációs folyamatokra (15'+5')
Holló Krisztina: Kinurénsav hatása gerincvelői asztrocita kultúrák citokin szekréciójára (15'+5')

S17

A szívizomműkődés sportszív modellben és kóros körülmények között

Horváth Balázs, Jost Norbert

Horváth Balázs: A késői nátriumáram akciós potenciál alatti dinamikája különböző emlős fajok bal kamrai szívizomzatában (20'+5')
Jost Norbert: Új amiodaronszerű mexiletin analóg vegyület, az SZV-2649 antiaritmiás hatásainak vizsgálata (20'+5')
Polyák Alexandra: A tartós állóképességi tréning in vivo és celluláris elektrofiziológiai hatásainak vizsgálata nagyállat sportszív-modellen
Óvári József: A befelé egyenirányító káliumáram béta-adrenerg szabályozásáért felelős mechanizmusok
Dienes Csaba Bálint: A delavirdine hatása kutya kamrai szívizomsejtek akciós potenciáljára

ebéd

ebéd

S15

Neuropeptidek és pszichoaktív szerek hatásai és kölcsönhatásai

Bagosi Zsolt, Csabafi Krisztina

Zelena Dóra: Vazopresszin, mint stresszhormon
László Kristóf: Amygdalaris oxitocin hatása kognitív funkciókra
Simon Balázs: A CRF és az urokortinok hatásai az alkohol és az alkoholmegvonás okozta szociális interakció változásokra
Ayman Jázmin: A ghrelin és a GHRP-6 hatásai a nikotin és a nikotinmegvonás okozta lokomóció és dopamin változásokra
Bodnár Éva: A Kisspeptin-13 hiperalgéziát indukál és modulálhatja az opioid és a glutamát receptorok expresszióját egerekben
Váczi Sándor: A szigma-1 receptor ligandumok szerepe egészséges és cukorbeteg patkányok vérlemezkéinek és hasi aortájának arachidonsav-metabolizmusában
Hosszú Ádám: A Sigma-1 receptor agonista kezelés mérsékli a bleomycin-indukálta tüdőfibrózist egerekben

A konferencia zárása

Poszter szekció

Bemutatás: Csütörtök 13:15

Levétel: Péntek 11:00

P-01 Hsu Lin Kang: Peptidyl arginine deiminase 4 mRNA expression in pancreas and parotid gland in STZ-induced diabetic rats
P-02 Bertalan Petra Magdolna: A nyál kémiai barrier fehérjéinek vizsgálata proteomikai módszerekkel
P-03 Vasziné Szabó Enikő:Mikrobiális infekció és eliminálása a gyökér dentin tubulusaiból
P-04 Beszedics Adrienn: Oszteotómiák során keletkezett hőképződés vizsgálata
P-05 Koppány Ferenc: Nanomorfológiájú titán felület fejlesztése
P-06 Hamid Leila: Fogszabályozásban használt funkciós készülékek hatása a PACAP-inzulin szabályozásra emberi nyálban
P-07 László-Menyhárt Tímea: A fogszabályozás és az állkapocs ízületi diszfunkciók közötti összefüggések
P-08 Iványi Dóra : Fraktál analízis alkalmazási lehetőségei a periimplantáris szövődmények megelőzésében
P-09 Körmöczi Kinga: Autológ vérkészítmények alkalmazása a szájüregi regeneratív terápiák során
P-10 Hevesi Judit: Peptid toxin eredetű rianodin receptor gátlószer vizsgálata
P-11 Almássy János: A rianodin receptor ligand-függő szabályozása miopátiában
P-12 Szántó Gábor Tibor: NaVigáció a Brugada-szindróma egyes csatornamutációi között
P-13 Göntér Kitti: A DMTS TRPA1 ioncsatorna által közvetített antidepresszáns és szorongásoldó hatásának vizsgálata
P-14 Zákány Florina: A HV1 feszültségkapuzott protoncsatorna gátlásának hatása polarizált makrofágok életképességére
P-15 Zákány Florina: Membrán ceramidok szerepének vizsgálata a Kv1.3 ioncsatorna Parkinson-kórra jellemző kóros foszforilációjában mikroglia sejtekben
P-16 Kovács Tamás: Az SH-42, egy potenciális statin helyettesítő vegyület, membránbiofizikai paraméterekre gyakorolt hatásainak vizsgálata
P-17 Szabó Ivett Gabriella: Mitokondriális remodelling és funkcó vizsgálata szeptin csendesített C2C12 sejtvonalon
P-18 Telek Andrea: Reduced expression of Syndcean-4 alters mitochondrial functions in skeletal muscle
P-19 Vass Zsolt: Role of CB1 cannabinoid receptors on vascular remodeling in LDL receptor knockout atherosclerosis mouse model
P-20 Viczján Gábor: Az interstitialis adenozin-szint változásának becslése 4 hét per os kannabidiol-kezelés után „obese” típusú ZDF patkányok pitvarán
P-21 Arany József: Az adenozin receptorok befolyásolják a humán szebociták biológiai folyamatait
P-22 Cervenak Márton: A komplement anafilatoxinok hatásai tüdőartériákra
P-23 Sipos Éva: Hipoxia aktivált Co(III) komplexek, mint daganatellenes szerek
P-24 Tóth Dániel: A PI4KA enzim endogén jelölésének és akutan indukálható degradációjának vizsgálata HEK293A sejtekben
P-25 Vass Virág: Effects of H2S-donor vitamin C derivative on ischemia/reperfusion induced injury in ZDF obese rat hearts
P-26 Munkácsy Gyöngyi: Immungének vizsgálata PD-L1-pozitív és TROP2-pozitív tripla-negatív emlőrákban
P-27 Gyöngyösi Alexandra: The Role of Dapagliflozin and Empagliflozin Pretreatment on Doxorubicin-induced Cardiotoxicity
P-28 Müller Dalma:EpigenPlot: egy online elemzőrendszer génszintű metilációs változások vizsgálatára vastagbél adenokarcinómában
P-29 Fekete János Tibor: MetaAnalysisOnline.com: meta-analízist biztosító elemző rendszer nem csak statisztikusoknak
P-30 Deák-Pocsai Krisztina: Az MSK1 fehérje eloszlásának és funkciójának vizsgálata egér agyban és hátsó gyöki ganglionban
P-31 Tancsics Patrícia: A CRF és az urokortinok hatásai a GABA felszabadulásra az amygdalában és a glutamát felszabadulásra a hippocampusban
P-32 Hricisák László: A neuronális és endoteliális nitrogén-monoxid-szintáz szerepe az agykérgi mikrocirkuláció adaptációjában féloldali artéria carotis elzárás után
P-33 Rosta Judit: Meningeális makrofág sejtek morfológiai vizsgálata kísérletesen kiváltott subarachnoideális vérzést követően
P-34 Balaskó Márta: Hosszútávú kalória restrikció és 12-hetes futószalag tréning hatásai a leptin centrális hőszabályozási hatékonyságára középkorú patkány modellben
P-35 Pétervári Erika: Hogyan változik a hypothalamicus neuropeptid Y hatása a korral a testtömeg szabályozásában?
P-36 Szakács Júlia: Az obestatin viselkedési hatásainak viszgálata erőltetett úszás tesztben
P-37 Szarvas Péter: Archibald A nimodipin gátolja a terjedő depolarizációt és az idegszöveti gyulladást
P-38 Szabó István: A gyermekkori amblyopia szűrőrendszer optimalizálása: az ideális sztereolátás tesztkombinációk feltárása Perceptron modell segítségével
P-39 Szabó-Guth Kitti: Vízusvizsgálat megbízhatósága csökkent látóélesség esetén – komparatív analízis

Ifjsági poszter szekció

Bemutatás: Szerda 17:15

Levétel: Csütörtök 09:45

IFI-01 Papp Fruzsina Réka: A hialuronsav metabolizmus változása orbita fibroblasztok miofibroblaszt irányú differenciálódása során
IFI-02 Fazekas László Ádám: A BGP-15 lokális adagolásának hatása az artériás mikrovaszkuláris anasztomózis regenerációjára patkányban
IFI-03 Kovács Kinga Bernadett: Angiotenzin II-indukált koleszterin-25-hidroxiláz expresszió és a 25-hidroxikoleszterin hatásainak vizsgálata vaszkuláris simaizomsejtekben
IFI-04 Gém Janka Borbála: Az LMCD1 hatásainak vizsgálata érfal simaizomsejtekben
IFI-05 Babay Imre: A krónikus angiotenzin II kezelés hatása a C3a által kiváltott vazokonstrikcióra
IFI-06 Borsodi Kinga: A bradykinin kontrakciós hatását közvetítő intracelluláris jelátviteli útvonalak egér és humán húgyhólyagban
IFI-07 Tamás Szimonetta Xénia: Genetikailag kódolt fluoreszcens bioszenzor fejlesztése a steril sebzés során felszabaduló fMLF vizsgálatára
IFI-08 Bernát Brigitta Renáta: Az ertuglifozin-kezelés csökkenti a bal kamrai hipertrófiát és javítja a szisztolés funkciót SHR patkánymodellen
IFI-09 Barta Bence Pál: Az NFκB p65 expresszió változása 1-es típusú diabéteszes patkányok myentericus ganglionjaiban és azok mikrokörnyezetében elhelyezkedő simaizomsejtekben
IFI-10 Dobi Péter: A SLAMF receptorok által biztosított homotípusos sejt-sejt interakciók szerepe a humán plazmacitoid dendritikus sejtek (pDS) I-es típusú interferon (IFN) termelésének szabályozásában
IFI-11 Major Enikő: Lizofoszfatidsav indukálta HLA-DR gátlás: egy potenciális mechanizmus az immunválasz elnyomására human melanomában
IFI-12 Janovicz Anna: A tunica adventitia szerepe a lizofoszfatidsav okozta vazokonstrikció kialakulásában
IFI-13 Fazekas László: PMCA4 szerepe zebrahal farokúszó sérülés által indukált kalcium szignalizációban
IFI-14 Orján Erik Márk: The sulfide donors, ATB-346 and AP39, alleviate the severity of experimental acute pancreatitis
IFI-15 Nagy Dorina: A D-vitamin és a nemi hormonok szerepe a cerebrovaszkuláris adaptációban féloldali artéria carotis okklúziót követően
IFI-16 Bányai Bálint: D vitamin szupplementáció és az androgén státusz hatása a vaszkuláris adaptációra PCOS patkánymodellben
IFI-17 Tóth Csillag Virág: D-vitamin hiány életkorfüggő hatásai az érreaktivitásra
IFI-18 Ádám Dorottya: A TRPM5 antagonista trifenilfoszfin-oxid (TPPO) TRPM5-független módon fokozza a faggyúlipid-termelést humán szebocitákon
IFI-19 Kajtár Richárd: Fluor atomot tartalmazó CBD származékok farmakológiai vizsgálata
IFI-20 Lőrinczi Viktória: A mio-inozitol fokozza a human adipociták metabolikus aktivitását ex vivo
IFI-21 Enyedi Nóra: A tiamin extracelluláris koncentrációja befolyásolja a differenciált humán adipociták termogenikus kapacitását
IFI-22 Csiki Róbert: Az orbita fibroblasztok chemerin termelésének vizsgálata miofibroblaszt differenciálódás során
IFI-23 Tamara Nyitrai: A zsírsavamid-hidroláz-1 (FAAH1) gátlása akne ellenes hatásokat vált ki humán szebocitákon
IFI-24 Kaszás Diána Patricia: Szövetsérülés hatására megjelenő purinerg és kalcium jelátviteli útvonalak vizsgálata zebrahal modellben
IFI-25 Kovács Zsigmond: TRPM4 ioncsatorna gátlószerek jelenlétében mért akciós potenciál alatti áramok jellemzése emlős kamrai szívizomsejteken
IFI-26 Csáki Réka: Kv1.5 ioncsatorna mutánsok vizsgálata pulmonális artériás hipertóniában
IFI-27 Lisztes Erika: A TRPV4 szerepe a bőr eredetű fibroblasztok immunmoduláló funkcióinak szabályozásában
IFI-28 Jusztus Vivien: Az ioncsatornák szerepe a CAR T-sejtek tumor infiltrációjában és eliminációjában
IFI-29 Szabó László: A Piezo1 megváltoztathatja a vázizomkontrakcióról alkotott képünket
IFI-30 Bohács Judit: A boswellinsav gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata humán pulpális sejteken
IFI-31 Óvári Ignác: A receptoriális válaszkészség módszer (RRM) pontosságának és megbízhatóságának összehasonlítása a variábilis paraméter nem-logaritmikus és logaritmikus formában való illesztése mellett
IFI-32 Holló Gergő: Az anti-PD-1 terápiák jobb túlélési eredményt mutatnak szolid és hematológiai daganatokban, mint az anti-CTLA-4 és anti-PD-L1 kezelések
IFI-33 Kémenes Áron Attila: Emlődaganatos betegek túlélésének előrejelzése klinikai és patológiai adatok alapján mesterséges intelligencia segítségével
IFI-34 Kovács Szonja Anna: A YAP1 gátlás érzékenyítheti az anti-PD-1 rezisztens melanomák terápiára való reagálását
IFI-35 Gulácsi Levente Frigyes: Metán inhaláció neutrophil extracelluláris csapdák képződésére kifejtett hatásának vizsgálata kísérletes szepszisben patkányon
IFI-36 Szántó Csongor: Az időzített táplálékfelvétel hatása a zsírszövet működésének napi ritmusára
IFI-37 Nagy Tamás László: Az acetilkolin hatása a humán gingiva mikrocirkulációjára
IFI-38 Kun-Szabó Fruzsina: Pozitív- és negatív nyomású lélegeztetés kapnográfiás vizsgálata patkánymodellben
IFI-39 Ibos Katalin Eszter: A kisspeptin-8 hyperthermiás hatásában szerepet játszhat a KISS1 receptor és a hypothalamikus hőközpont aktivációja

Útmutató előadásokhoz

Útmutató előadásokhoz

Szóbeli előadás előkészületei

 • Az előadásokon a vetítés projektorral történik.
 • Feltöltési file formátum: Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pptx)
 • Általános fontkészlet használata: Times New Roman, Arial, Calibri, Verdana. Speciális font használata esetén adódhatnak kompatibilitási problémák az előadó teremben rendelkezésre álló gépek fontkészletéhez képest.
 • Kérjük, jelezzék a regisztrációkor, ha videót vagy egyéb animációt tartalmaz az előadásuk, hogy időben le tudjuk próbálni.

Előadás anyagok feltöltése

 • A prezentációkat kérjük leadni az előadóteremben, legkésőbb az aktuális szekció megkezdése előtti szünetben
 • Fontos, hogy az előadó a szekció megkezdése előtt 10 perccel már az előadó teremben legyen, ellenőrizve, hogy előadása vetítésre kész
 • Saját laptop használatata nem lehetséges

Kijelölt előadási időtartam

 • Az előadások időtartamát általában 10 perc + 5 perc kérdés és válasz. Az ettől eltérő időtartamot az előadás címe után jelöljük
 • A szekció elnökök feladata lesz az idő szigorú betartása, a csúszások elkerülése, megelőzve ezzel a párhuzamos szekciók közötti átjárás elcsúszását

Előadási segédletek

 • Az előadók saját maguk irányíthatják/léptethetik az előadásukat klaviatúra, egér vagy távirányító segítségével
 • A helyszínen segítők állnak rendelkezésre a termekben, bármilyen felmerülő kérdés esetén

Útmutató poszter előadásokhoz

A poszter előadás kiváló módja annak, hogy vizuálisan is láthatóvá váljék a közönség számára is az a kutatómunka, melyen az előadó dolgozik. Ezen eredményekkel széles körben megismerkedhetnek azon résztvevők, akiket érdeklődéssel töltenek el a kutatások.

Poszter előadások beosztása

 • A poszterek időben való kihelyezése és levétele az előadó által történik
 • S3 IFJÚSÁGI POSZTERSZEKCIÓ (IFI-01-től IFI-39-ig számozva): a poszterek kihelyezésére a konferencia nyitásától van lehetőség, de legkésőbb május 29. szerda 17:00 óráig, eltávolítását pedig május 30. csütörtök 8:30-ig kérjük
 • S6 POSZTERSZEKCIÓ (P-01-től P-39-ig számozva): A poszterek kihelyezésére május 30. csütörtök 9:00 órától van lehetőség, eltávolítását pedig a konferencia zárásáig kérjük
 • A kongresszus zárása után otthagyott poszterek megőrzésére sajnos nincs lehetőségünk
 • Posztertábla hasznos mérete: A0 (álló (!) elhelyezésű, 841 mm széles x 1189 mm magas)
 • Poszterek rögzítéséhez a szervezők ragasztót biztosítanak

Szponzoraink és Kiállítóink

Arany támogatóink

Ezüst támogatóink

Kiállítóink

Regisztráció

Az előregisztráció a konferencia hivatalos online adatbázisában lehetséges. Kérjük, jelentkezzen mielőbb, hogy aktuális híreinkről tájékoztatni tudjuk Önt is! Kérjük, hogy az alábbi online regisztrációs rendszerünket szíveskedjenek használni a jelentkezési lapok kitöltésére.

2024. április 15. Kedvezményes díjú regisztráció fizetési határideje

Társasági tag regisztrációs díj
51.000 Ft

62.000 Ft (Késői regisztrációs díj)


 • részvétel a tudományos programon
 • konferencia anyagok
 • elektronikus absztrakt kötet
 • ebédek és kávészünetek a konferencia alatt
 • nyitófogadás (Május 29, DE Aula terme)
 • ÁFA

Teljes regisztráció (nem tag)
58.000 Ft

68.000 Ft (Késői regisztrációs díj)


 • részvétel a tudományos programon
 • konferencia anyagok
 • elektronikus absztrakt kötet
 • ebédek és kávészünetek a konferencia alatt
 • nyitófogadás (Május 29, DE Aula terme)
 • ÁFA

PhD hallgató, nyugdíjas regisztráció
35.000 Ft

40.000 Ft (Késői regisztrációs díj)


 • részvétel a tudományos programon
 • konferencia anyagok
 • elektronikus absztrakt kötet
 • ebédek és kávészünetek a konferencia alatt
 • nyitófogadás (Május 29, DE Aula terme)
 • ÁFA

TDK hallgató regisztráció
28.000 Ft

34.000 Ft (Késői regisztrációs díj)


 • részvétel a tudományos programon
 • konferencia anyagok
 • elektronikus absztrakt kötet
 • ebédek és kávészünetek a konferencia alatt
 • nyitófogadás (Május 29, DE Aula terme)
 • ÁFA

Kiállító
40.000 Ft

 


 • konferencia anyagok
 • absztrakt kötet
 • ebédek és kávészünetek a konferencia alatt
 • nyitófogadás (Május 29, DE Aula terme)
 • ÁFA

A kiállítói jelentkezés csak egyidejűleg megküldött, érvényes kiálítói jelentkezési lappal együtt érvényes.


Gálavacsora
17.000 Ft

A Gálavacsora díját nem tartalmazzák a részvételi díj típusok.


 • A Gálavacsora díját nem tartalmazzák a részvételi díj típusok.
 • Ideje: 2024. május 30. csütörtök
 • Helyszíne: Debreceni Egyetem, főépület, Díszudvar
 • ÁFA

Jegyek az on-line regisztráció során foglalhatók.


RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A konferencián részt venni előzetes online regisztrációval lehetséges. Az online regisztráció alkalmával a résztvevők elfogadják az ezen a weboldalon meghirdetett jelentkezési és lemondási feltételeket, ezáltal írásos szerződés jön létre. A megrendelt szolgáltatásokról a Diamond Congress Kft. számlát állít ki.A regisztráció alkalmával kérjük, a számlázási adatokat pontosan megadni. A hatályos rendelkezések értelmében a számlának a vevő adószámát kötelező tartalmaznia, kérjük ennek megfelelően kiállítani a számlázási címet. Hivatalos számlát annak az intézetnek a nevére tudjuk kiállítani ahonnan a pénz beérkezett. Magánszemélytől érkező befizetés esetén a magánszemély nevére és címére kell a számlát kiállítani.

Amennyiben megrendelésszámot, PO számot, projektszámot vagy egyéb, a számlára egyedileg jellemző azonosítószámot kell feltüntetni a számlán, a szervezőknek ezt haladéktalanul jelezzék, mert számlakiállítás után a bizonylatokat módosítani nem áll módunkban.

A részvételi díjban szereplő étkezési költség illetve kulturális vagy társasági program (kávészünet, ebéd) minden esetben közvetített szolgáltatásként külön feltüntetésre kerül a számlán. Az SZJA tv 70§ (1) bekezdés alapján ez egyes meghatározott juttatásnak minősül a kifizetőnél, mely alapján ő köteles megfizetni az étkezést terhelő adókat (A számlán feltüntetett étkezési összeg: bruttó 35,000 Ft ). Ebben az esetben a kifizető szolgáltatást igénybe vevő cég/intézet. Ettől eltérni a törvényi szabályozás alapján nem lehet. Kérjük a pályázati pénzkeretekből részvételi díjat fizetőket, hogy előzetesen tájékozódjanak a pályázati kiírások feltételeiről, mert az étkezési költségek információja a számlán kötelező számlaelem ebben az esetben is.

FIZETÉSI- ÉS LEMONDÁSI FELTÉTELEK

A konferenciára történő regisztráció után Ön legenerálhatja a díjbekérő proforma számláját, melynek fizetése átutalással történik. A részvétel lemondását kizárólag e-mailen, tehát írásos formában tudjuk elfogadni. A részvétel lemondása 2024. május 3-ig lehetséges, 80%-os díjvisszatérítés mellett. 2024. május 3. után a lemondást 100 %-os kötbér terheli. A megrendelt nem-, vagy későn lemondott, és nem igénybe vett szolgáltatások kiszámlázásra kerülnek, mivel a szolgáltatásokat a szervezőknek meg kell rendelniük.

Bankszámlaszám:
Kedvezményezett: Diamond Congress Kft.
Bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12010154-00175156-00100004

Szállodák

Néhány szálloda a konferencia helyszín közelében

Hotel Divinus Debrecen

Hotel Divinus Debrecen

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
info@hoteldivinus.hu

Aquaticum Debrecen Termal & Wellness Hotel

Aquaticum Debrecen Termal & Wellness Hotel

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
hotel@aquaticum.hu

Hotel Lycium

Hotel Lycium

4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
hotel@hotellycium.hu

Villa Hotel

Villa Hotel

4032 Debrecen, Medgyessy sétány 4.
hotel@villahotel.hu

Inter Hotel

Inter Hotel

4027 Debrecen, Böszörményi út 2.
info@interhotel.hu